INNOVATIEPROJECTEN

In 19 innovatieprojecten (light) ontwikkelen ondernemers – tezamen met
kennisinstellingen – nieuwe producten, processen en diensten.

Subsidiecriteria

INNOVATIONSPROJEKTE

  • Minimaal drie mkb-bedrijven · grensoverschrijdend
  • Budget circa 270.000 euro (subsidiepercentage: 50%)
  • Looptijd maximaal 2 jaar
  • Personeelskosten en kosten voor inhuur van kennis zijn subsidiabel.
  • Optioneel: integratie van onderzoeks- of kennisinstellingen.

INNOVATIONSPROJEKTE LIGHT

  • Minimaal twee mkb-bedrijven · grensoverschrijdend
  • Budget circa 135.000 euro (subsidiepercentage: 50%)
  • Looptijd maximaal 2 jaar
  • Personeelskosten en kosten voor inhuur van kennis zijn subsidiabel.
  • Optioneel: integratie van onderzoeks- of kennisinstellingen.

THEMA’S

Themenfelder_3

Voedselveiligheid

Themenfelder_5

Sociale innovatie

→ Cook3D – Ontwikkeling van een keuken robot dat 3D-druk en kook voorbereidingen verbind

De bedoeling van dit project is het ontwikkelen van een keukenrobot die de additieve levensmiddelenproductie (3D-printing) én de bereiding van levensmiddelen beide op zich neemt. Een essentiële taak die de keukenrobot eveneens voor zijn rekening dient te nemen, is de mathematische modelering van het gedrag van de ingrediënten in een pasteuze massa en de hardware- en softwarematige omzetting ervan in een via een microbesturingseenheid aangestuurde machine. Bij de modelering en als onderdeel van het ‘sensor/actor-systeem’ wordt rekening gehouden met de parameters viscositeit, druk, temperatuur, printsnelheid, sproeikopdiameter en geometrie, layerhoogte en drukpad.