Innovatieprojecten

In 10 innovatieprojecten ontwikkelen ondernemers – tezamen met kennisinstellingen – nieuwe producten, processen en diensten.

Subsidiecriteria innovatieprojecten

  • Budget circa 300.000 euro (subsidiepercentage: 50 %)
  • Looptijd maximaal 2 jaar
  • Projectpartners zijn in beginsel mkb-bedrijven, gekoppeld aan kennisinstellingen.
  • Personeelskosten en kosten voor inhuur van kennis zijn subsidiabel.

Thema 1 · Inzet van nieuwe verwerkingsprocessen

Interactive urban farming

Verantwoordelijke regionale coördinator: BOM

Quelle: PlantLab

Bron: PlantLab

Aanleiding

Met “indoor farming” worden kruiden en groenten geproduceerd met constante kwaliteit het hele jaar door, waarbij gevarieerd kan worden in smaakcomponenten en inhoudsstoffen. PlantLab is een Brabants MKB-bedrijf, gericht op de wereldwijde markt van indoor farming.  BOM raakte in gesprek met PlantLab over ideeën om de consument te betrekken bij indoor gekweekte produkten en zag mogelijkheden om deze te realiseren met hulp van Food2020.

Samenwerking

PlantLab werkte met andere bedrijven en kennisinstellingen samen om smaakcomponenten te meten en te testen bij consumenten. Als voorbeeldgewas is Basilicum gebruikt. Een database is ontwikkeld voor de registratie van smaak en herkomst van iedere partij. En een label en website, die de consument informeert over de smaak, herkomst en recepten en de mogelijkheid van feedback geven. Zo ontstaat interactie tussen product, consument en producent.

Resultaat + toekomst

Resultaat is dat de consument weet welke smaak hij koopt en of het product geschikt is voor het gerecht dat hij wil maken.  PlantLab kan zo vraaggericht  verschillende smaken ontwikkelen. Naast smaak zal PlantLab de consument ook gaan informeren over duurzaamheid, gezondheid en voedselveiligheid, ook voor andere groenten en kruiden.

“Het is geweldig hoe alle projectpartners hun meest innovatieve technieken hebben ingezet en elkaar hebben versterkt. Dankzij deze samenwerking weet de consument zonder te proeven welke smaak basilicum hij koopt en welke smaak het meest geschikt is voor het gerecht dat hij wil maken. We hebben de smaak te pakken en gaan door met vraaggericht produceren!”

leadpartner

PlantLab

projectpartners

Ocean Optics • Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg • ID Factory • Inspe-CT • in vitro vino

 

Bugelicious Future – Creating Insect Valley

Verantwoordelijke regionale coördinator: NieKE

Insecten als voedsel – DE eiwitbron van de toekomst? Het gebruik van insecten als voedsel en voer biedt aantoonbaar mogelijkheden op voedingsfysiologisch niveau en past in de maatschappelijke trend van een groeiend gezondheidsbewustzijn. Uit ecologisch oogpunt scoren insecten ook als voedsel, omdat slechts een fractie van de hulpbronnen van de gebruikelijke vleesproductie nodig is. Insecten als een duurzame en nutritioneel waardevolle eiwitbron dragen dus bij aan de voeding van de gestaag groeiende wereldbevolking.

Bron: Bugfoundation GmbH in Osnabrück

Er zijn echter duidelijke barrières die enerzijds cultureel bepaald zijn en uitdagingen langs de gehele waardeketen als gevolg van de kleine insectenindustrie anderzijds. Als onderdeel van het onderzoeksproject “Bugelicious Future – Creating Insect Valley” werden deze barrières geanalyseerd en geminimaliseerd. Leadpartner Bugfoundation heeft met verschillende Nederlandse en Duitse projectpartners samengewerkt. Samen hebben ze gewerkt aan een analyse van de gehele waardeketen, van insectenteelt tot het insectenproduct, inclusief kwaliteit, hygiëne, duurzaamheid en aantrekkelijkheid. Met de productie van een insectenburger van Buffalo-wormen is het mogelijk geweest om een kostenoptimaal en door de consument geaccepteerd product te produceren, dat in de toekomst een beslissende rol kan spelen in voedsel met insecten als basisingrediënt. De insectenburgers van Bugfoundation zijn sinds augustus 2017 met succes verkocht in Belgische en Nederlandse restaurants en delicatessensupermarkten en zijn vanaf 2018 beschikbaar op de Duitse markt.

leadpartner

Bugfoundation Krämer/Özel GbR

projectpartners

CJ Wildbirds Food Ltd./Vivara • Proti-Farm R&D BV • Walke Trade & Consult GmbH • DIL e.V.

Ontwikkeling van een productie unit (lees: machine) voor een hoog kwalitatieve droogmethode

Verantwoordelijke regionale coördinator: Liof

De term „wegwerpmaatschappij“ wordt tegenwoordig veel gebruikt en geeft aan dat de spreker kritiek heeft op de verspillende wijze waarop we in onze samenleving omgaan met voedsel. Vooral in de detailhandel worden er veel landbouwproducten, zoals fruit en groente, weggegooid. Als de producten er niet meer optimaal uitzien worden ze afgevoerd of halen zelfs nooit de schappen van de winkel.

Dit project in het kader van FOOD2020 streeft ernaar verspilling te minimaliseren door te zorgen dat hoogwaardige producten die qua uiterlijk niet voldoen aan de strenge eisen niet bij het afval belanden. Binnen innovatieproject „Future Food Drying“ ontwikkelt Inter-Solution in samenwerking met GKS Packaging, Mercatronics en Nomosan een innovatieve en duurzame droogmethode. Doel is om een installatie te ontwikkelen om landbouwproducten mee te drogen. Met een minimum aan energiekosten wordt daarmee vocht onttrokken aan de versproducten, zonder ze te verbranden. Daardoor blijft de kwaliteit wat betreft smaak, geur, kleur maar ook voedings- en inhoudsstoffen behouden en wordt het product lang houdbaar. Zo ontstaan nieuwe toepassingsmogelijkheden voor producten die anders werden weggegooid.

De unieke droogmethode biedt voor de toekomst tal van mogelijkheden voor de verwerking van landbouwproducten. Daarnaast kan het procedé ook voor andere sectoren worden toegepast. Binnen de farma- en de voederindustrie kan de droogmethode worden ingezet voor een efficiënte  be- en verwerking van medicijnen en diervoeders.

leadpartner

Inter-Solution BV

projectpartners

mercatronics GmbH • GKS Packaging • Nomosan

Ontwikkeling van diervriendelijkere euthanasiemethode in de veehouderij

Verantwoordelijke regionale coördinator: Oost NL

Quelle: Anoxia

Bron: Anoxia

In Duitsland en Nederland is de varkens- en pluimveehouderij sterk vertegenwoordigd. Elke dag worden tal van dieren geslacht om te voorzien in de vraag van de vleesindustrie. Het dierenwelzijn is daarbij een controversieel thema dat veel discussie oproept. Enerzijds gaat de discussie over het slachten zelf, anderzijds over de vraag wat er gebeurt met de dieren die, vanwege hun kwetsbaarheid, niet levensvatbaar zijn en hun slachtdatum niet halen.

Het Nederlandse bedrijf Anoxia BV stelt zich ten doel dieren een waardig einde te geven. Sinds 2005 ontwikkelen ze met het oog daarop een schuimmethode. Zieke en verzwakte dieren worden verdoofd met stikstof die in de vorm van schuim in de luchtpijp van het dier belandt. Doel is om de vele handmatige dodingen te voorkomen. Bedrijven kunnen de schuimapparatuur als dienst inkopen of rechtstreeks installeren in de stal.

Binnen FOOD2020 is Anoxia leadpartner in een innovatieproject. Samen met de Duitse bedrijven AVT Innovation & Services GmbH en Josef Pulsfort KG hebben zij het schuimprocedé geoptimaliseerd. De resultaten zijn zeer veelbelovend. Schuimvorming en schuimgenerator zijn uitgebreid geanalyseerd en waar mogelijk verbeterd, waardoor men nu terug kan grijpen op een breed spectrum aan praktijkervaring zodat een nog betere sturing van het schuim richting het individuele dier kan worden gegarandeerd. Anoxia heeft al patent aangemeld voor de schuimmethode.

De marktkansen zijn heel goed, gezien de lage aanschafprijs van de schuimgenerator en de relatief eenvoudige toepassingsmethode. Daarnaast is Anoxia erin geslaagd het toepassingsgebied uit te breiden. Gevestigde internationale bedrijven uit de varkens- en pluimveehouderij maar ook organisaties van veeartsen hebben hun belangstelling voor de schuimmethode kenbaar gemaakt.

“Alle partners in dit INTERREG VA-project vulden elkaar goed aan op het gebied van technologie, machinebouw en applicaties. Wij hebben nu producten die klaar zijn om op de markt te zetten. Onze producten leveren nu betere prestaties tegen lagere kosten. Daarnaast is dankzij het project de markttoegang in Duitsland en Nederland versterkt, mede dankzij de grote attentiewaarde bij overheden en klanten van INTERREG. Dankzij de goede begeleiding van Oost NL en DIL is alles prima verlopen.”

leadpartner

Anoxia B.V.

projectpartners

Josef Pulsfort Maschinen und Förderanlagen KG • AVT Innovation & Services GmbH

Composteerbare verpakkingsfolie voor biologische voedselproducten

Verantwoordelijke regionale coördinator: FPI

Quelle: agaDAMPFMOHN

Bron: agaDAMPFMOHN

Eén blik op het schap in de supermarkten maakt duidelijk dat het aandeel biologisch fruit en groente de afgelopen jaren is toegenomen. Dat heeft te maken met het groeiende gezondheids- en kwaliteitsbewustzijn van de bevolking maar ook met de wens om duurzaam bezig te zijn. Op het tweede gezicht blijkt dat het duurzame karakter stopt bij de verpakking van het product: Kwalitatief hoogwaardige bioproducten worden verpakt in reguliere folie op basis van aardolie.

Binnen FOOD2020 wordt met het innovatieproject „Biobased packaging“ een eerste stap gezet richting biobased en composteerbare verpakkingen voor levensmiddelen. Leadpartner Bio4Pack gaat samen met de Nederlandse bedrijven Euroflex BV en Bio4Life BV en de Duitse partners agaSAAT GmbH en Meitron GmbH met dit onderwerp aan de slag. De nieuwe folie moet voldoen aan hoge eisen ten aanzien van voedselveiligheid en daarnaast uiteraard goed scoren op zaken als water- en zuurstofbarrière, productstabiliteit, eenvoudig in het gebruik etc. Doel is een certificering conform EN 13432 (industrieel composteerbaar) en/of EN 16785 (biobased).

De resultaten ten aanzien van de ontwikkeling van de samengestelde folie zijn veebelovend. In het project wordt gewerkt met gestoomd maanzaad en zonnebloempitten. Het projectconsortium is erin geslaagd een folie te maken die zich in (bijna) niets onderscheidt van reguliere folies. Wat betreft het vullen van de verpakking, de kleefsterkte en de sealtemperatuur zijn de praktijkresultaten optimaal. Omdat op dit moment nog tests worden gedaan, kunnen er nu nog geen uitspraken worden gedaan over mogelijke effecten op de sensorische aspecten van de producten. Als bij die tests de resultaten optimaal zijn, zal de biobased folie zo spoedig mogelijk in de foodproductie worden geïntroduceerd.

leadpartner

Bio4Pack GmbH

projectpartners

Bio4Life BV • EuroFlex Printing Holland BV • agaSAAT GmbH • Meitron Trockenmischungen GmbH

Fastdrop2safelyflavour: Fast acidification of lactic acid bacteria to enhance microbial safety and taste

Verantwoordelijke regionale coördinator: NOM

Voedselveiligheid is heel belangrijk voor de voedselindustrie. Binnen FOOD2020 zijn er heel wat projecten en haalbaarheidstudies gewijd aan juist dit thema.

Met name bij producten van dierlijke oorsprong wordt door bedrijven continu gewerkt aan de kwaliteit in het verwerkingsproces en het verbeteren van de voedselveiligheid van producten. Bij de productie van onverhitte smeerworst kan een niet optimaal verlopen fermentatieproces resulteren in een verminderde smaak en een verhoogde microbiële belasting. Vanwege de hoge kwaliteitsnormen binnen het onderzoek naar levensmiddelen levert dat in principe geen gevaar op voor de consument omdat dit soort gebreken aan het licht komt bij reguliere routineonderzoeken. In beide gevallen zou een dergelijk product worden afgekeurd voor consumptie. Hoewel het fermentatieproces van vleeswaren al vele jaren volgens hetzelfde principe verloopt, zijn er tal van innovatieve ideeën om dit proces nog veiliger te maken.

Binnen innovatieproject „Fastdrop2safelyflavour“ werkt Microbial Analysis BV samen met IP&D, direct starterculturen gmbh en Meatcracks aan methoden om het fermentatieproces te optimaliseren. Daarbij wordt gekeken naar verhoging van de efficiëntie van melkzuurbacteriën die verantwoordelijk zijn voor het verlagen van de pH-waarde in vleesproducten om zo de veiligheid van het product te verbeteren. Schadelijke ziektekiemen kunnen zich in een zure omgeving niet vermeerderen. Hoe sneller een onkritische pH-waarde bij een product wordt bereikt, hoe veiliger het wordt.

Doel van het FOOD2020-project is om het proces zo in te richten dat de smaak en de veiligheid van producten verbeterd kunnen worden. Het werken met levende organismen is een complexe zaak en er zijn veel factoren die invloed hebben op de werking van melkzuurbacteriën in vleesproducten. Vanwege de forse omvang van de analyse en de veelheid aan parameters is de verwachting dat er pas tegen het eind van het project bruikbare resultaten beschikbaar komen.

leadpartner

Microbial Analysis BV

projectpartners

Meat Cracks Technologie GmbH • Indepentend Powder & Drying Experts • direct starterculturen GmbH

Thema 2 · Duurzame productie van levensmiddelen – LCA in Food

Verbetering van de duurzaamheid in de waardeketen van de voedselverwerkende sector

Verantwoordelijke regionale coördinatoren voor thema 2: NieKE

Quelle: DIL

Quelle: DIL

LCA-labels zijn vandaag de dag op veel verpakkingen van foodproducten te vinden. Het thema duurzaamheid is een factor van belang geworden bij consumenten, industrie en wetgevers. Toch weten veel bedrijven vaak niet wat voor impact hun processen en producten op het milieu hebben. De EU probeert de stortvloed aan milieu- en ecolabels in te perken en werkt aan invoering van een uniform systeem van Life Cycle Assessment, afgekort LCA.

In het kader van het innovatieproject „LCA in Food“ krijgen MKB’s uit de projectregio de kans om een gratis Life Cycle Assessment analyse te laten maken van hun product of proces. Het project wordt gecoördineerd door Fovation Food & Innovation Consultancy. De LCA-analyses worden uitgevoerd door het Nederlandse bedrijf Ecomatters B.V. en het Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik. Zij staan in nauw contact met de deelnemende bedrijven en geven op basis van de gevonden resultaten advies over hoe de ondernemers hun proces of product kunnen optimaliseren.

MKB’s hebben vaak niet de gelegenheid om een duurzaamheidsstrategie te realiseren waarin alle ecologische aspecten worden meegenomen. Een LCA-analyse maakt het mogelijk om alle milieu-effecten van een product in kaart te brengen en te evalueren, vanaf de oogst van de grondstof tot en met de productie en de afvoer van het product. Binnen het project krijgen 10 MKB’s ondersteuning bij het ontwikkelen van een concept om de duurzaamheid van hun bedrijf te vergroten. Op de langere termijn kunnen ze daarmee energie- en grondstoffenverbruik terugdringen en zo kosten en milieu-impact omlaag brengen.

Veel Duitse en Nederlandse bedrijven zijn zeer geïnteresseerd in een LCA-analyse. Tot dusver zijn er met succes LCA’s uitgevoerd die diverse verschillen in ecologische impact en heldere uitkomsten lieten zien. Dat geldt bijvoorbeeld voor de LCA-analyse van Meitron GmbH in samenwerking met Stemmler-Glutamal GmbH. Doel was het vergelijken van de milieu-impact van plantaardige worst versus varkensvleesworst. Het productieproces van beide soorten worst is vergelijkbaar, maar bij de productie van plantaardige worst is wel milieuwinst te boeken. De milieubelasting kan worden teruggebracht door minder milieubelastende grondstoffen te gebruiken.

leadpartner

Fovation Food & Innovation Consultancy

projectpartners

Ecomatters B.V. • DIL e.V. • DJB Entwicklungs- und Produktionsgesellschaft mbH • Meitron Trockenmischungen GmbH • Maallust BV • Living Foods BV • Boer aan Tafel • Rethink Resource GmbH • Wernsing Feinkost GmbH • Progress Events BV • PaperFoam BV • Symfoia BV  

Thema 3 · Verbeterde arbeidsvoorwaarden

Verbetering van de bedrijfshygiëne in de voedselproductie - Hygiene in Dairy Industry

Verantwoordelijke regionale coördinator voor thema 2: NOM

Voor de gehele waardeketen van zuivelproducten gelden zeer strenge eisen ten aanzien van hygiëne. Alleen zo kunnen kwalitatief hoogwaardige en veilige zuivelproducten worden gegarandeerd. De positieve effecten van een goede operationele hygiëne in de verwerkende bedrijven op de veiligheid van de producten hebben echter soms ook negatieve aspecten. Namelijk als het gaat om de uitwerking op de arbeidsomstandigheden van medewerkers. Het permanente contact met de schoonmaakmiddelen die onmisbaar zijn voor de bedrijfshygiëne betekent een behoorlijke belasting voor de werknemers in de zuivelindustrie.

Innovatieproject „Hygiene in Dairy Chain“ houdt zich in het kader van FOOD2020 bezig met het verbeteren van de hygiëne binnen zuivelverwerkende bedrijven. Het Institut für Lebensmittelqualität LUFA Nord-West is leadpartner van het project en werkt samen met diverse Nederlandse en Duitse bedrijven. Doel van het project is om samen met melkverwerkende bedrijven te komen tot proces- en productinnovaties gericht op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden zonder concessies te doen aan de voedselveiligheid. Voorbeelden van thema’s waar aan gewerkt wordt: innovatieve coatings en systemen voor een continumeting van de bacteriële belasting, gekoppeld aan een gerichte inzet van schoonmaakmiddelen.

leadpartner

Lufa Nord-West, Institut für Lebensmittelqualität

projectpartners

DJB Entwicklungs- und Produktionsgesellschaft mbH • Hofmolkerei Gerhard Dehlwes eK. • Heide-Hof GmbH & Co. KG. • Biotransfer B.V. • Wafilin systems • DOC kaas BV • Zuivelrijck BV • Lactotronic BV

Informatie ‘Hygiene in Dairy Chain’

Thema 4 · Scholing van de medewerkers

Bij- en nascholing van medewerkers - E.KNAX

Verantwoordelijke regionale coördinator voor thema 4: FPI

Quelle: E.KNAX

Bron: E.KNAX

Scholing is essentieel als het gaat om innovatie van technologie en processen en de implementatie daarvan bij bedrijven. Het werk van medewerkers in de foodindustrie verandert onder invloed van de steeds hogere eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid en de toenemende automatisering. De aangeboden scholing, 1-daagse interne en externe seminars workshops etc., kosten veel tijd en organisatiekracht terwijl het leereffect niet altijd positief is. De bereidheid en motivatie van medewerkers om deel te nemen is zeer wisselend. Softwarebedrijf SynComNet GmbH heeft zich in het innovatieproject E.KNAX beziggehouden met de ontwikkeling van een tool waarmee medewerkers werden getraind volgens het playful learning-principe, waarbij ze gebruik maken van moderne communicatiemiddelen zoals smartphones, tablets en dergelijke. Aangezien met name de smartphone inmiddels gemeengoed is geworden, lag het voor de hand om het scholingsmateriaal aan te bieden via een app. Na een uitvoerig ontwikkelingstraject met aansluitende test- en evaluatiefase in bedrijven in de Duits-Nederlandse grensregio is het resultaat nu gebruiksklaar: E.KNAX. De meertalige tool is beschikbaar als app en voor desktops. De focus ligt op dit moment op kwaliteits- en allergeenmanagement en arbeidsveiligheid. Medewerkers kunnen met E.KNAX hun kennis vergroten en verdiepen via een kennisquiz. Bovendien is er voorzien in een testdeel waar deelnemers certificaten voor hun kennis kunnen krijgen. De content kan individueel worden aangepast. Op die manier is het ook mogelijk om de scholingstool te optimaliseren voor bedrijfsspecifieke doeleinden. E.KNAX is uiteraard mobiel inzetbaar. Het plannen van trainingen en workshops is daarmee een stuk eenvoudiger en minder tijdrovend geworden.   E.KNAX focust op het verhogen van de motivatie van medewerkers en maakt scholing op zelfgekozen momenten mogelijk. Daarbij wordt gebruik gemaakt van elementen uit de gamingwereld, zoals highscores, ranglijsten enzovoorts. Een win-winsituatie voor bedrijven én medewerkers.“ Marcus Backes, SynComNet GmbH

leadpartner

SynComNet GmbH

projectpartners

Wulff Fleisch- und Wurstwaren Vertriebs GmbH

 

Thema 5 · Behoud van deskundig personeel

Matching afgestudeerden en mkb agro-food bedrijven door een internationaal traineeship programma

Verantwoordelijke regionale coördinator voor thema 5: Food Valley NL

In alle sectoren is het aantrekken van jonge, geschoolde krachten een veelbesproken onderwerp. Door de voortschrijdende globalisering zijn bedrijven aangewezen op vakkrachten met een brede kennis en internationale ervaring. Dat helpt bedrijven op termijn succesvol te zijn en hun concurrentiepositie te behouden.

Grote bedrijven in de agri-foodbusiness hebben vaak minder moeite om gekwalificeerd personeel te vinden, hoewel het ook voor deze bedrijven lastiger is dan voor de sectoren machinebouw en automotive. Kleine en middelgrote bedrijven (MKB’s) in de agri-foodsector hebben het een stuk lastiger.

In samenwerking met Leadpartner Food Valley NL is daarom een „International Traineeship Program“ ontwikkeld, bedoeld om contacten tussen afstudeerders en MKB’s actief te stimuleren. Duitse en Nederlandse bedrijven krijgen de kans om voor een bepaalde periode (vier à vijf maanden) afstudeerders of studenten te plaatsen in hun bedrijf, gebruik te maken van hun kennis en hen nieuwe kennis te laten opdoen. Trainees krijgen de mogelijkheid kennis te maken met nieuwe werkvelden en hun kansen op een goede werkplek te verhogen.

Zie voor meer informatie de volgende documenten of neem rechtstreeks contact op met ons:

GIQS e.V.

Tim Mäkelburg

+49 2562 702-58

+31 53 46051-58

t.maekelburg@giqs.org

leadpartner

Food Valley NL

projectpartners

Elea Vertriebs- und Vermarktungsgesellschaft mbH • DJB Entwicklungs- und Produktionsgesellschaft mbH • Running Frames GmbH • Anoxia BV • Sismatec BV • Botanic Bites BV • Distilleerderij de Bronckhorst BV • Veterinair Kenniscentrum Oost Nederland BV • Dachita • Biobite Nederland B.V. • De Klik

 
International Traineeship Programma (Informatie voor studenten)
International Traineeship Programma (Informatie voor bedrijven)
FOOD2020 International Traineeship Programma

Graduation Projects:

Graduation project for a student Agricultural Economy
Graduation project for a student Animal Science
Graduation project for a student mechanical engineering/mechatronics/industrial design.
Graduation project for a Marketing student.
Graduation project for a student Communication/Marketing