De bedrijven worden opnieuw ondersteund door een expert uit een wetenschappelijke instelling.

HAALBAARHEIDSSTUDIES

FOOD2020 Haalbaarheidsstudies helpen om grip te krijgen op de wereldwijde uitdagingen waarvoor de foodsector zich gesteld ziet

Naast de innovatieprojecten krijgen bedrijven de mogelijkheid om vragen waarmee ze worstelen uit te werken in haalbaarheidsstudies. Daarbij wordt met name ingegaan op de bedrijfssituatie ter plaatse om zo een concept op maat te kunnen bieden. De bedrijven worden opnieuw ondersteund door een expert uit een wetenschappelijke instelling. Dit is ook het moment in het proces waar een inschatting wordt gegeven van het economisch nut van een voorgestelde maatregel.

Kenmerken van de haalbaarheidsstudies zijn

 • Haalbaarheidsstudie light

Budget: 12.500 € Projectpartners: minimaal een MKB-bedrijven, grensoverschrijdend

 • Haalbaarheidsstudie

Budget: 25.000 € Projectpartners: minimaal twee MKB-bedrijven, grensoverschrijdend

 • Haalbaarheidsstudie BIG

Budget: 50.000 € Projectpartners: minimaal drie MKB-bedrijven, grensoverschrijdend

De vraaggestuurde themakeuze wordt gedaan door een wetenschappelijke adviesraad die bij de selectie kijkt naar de wetenschappelijke inhoud maar ook naar economische aspecten. Op basis van die werkzaamheden kunnen in de loop van het project andere innovatieprojecten worden ontwikkeld.

Aantal haalbaarheidsstudies

 • Thema 1 · 13 Studies
 • Thema 2 tot en met 5 · elk 3 studies
 • Looptijd · 6 maanden

Het FOOD2020 project is bijna afgerond en heeft geleid tot een groot aantal nieuwe producten, processen, services en oplossingen voor bestaande en toekomstige uitdagingen in de foodsector. Tot dusver zijn er 27 haalbaarheidsstudies goedgekeurd, waaraan in totaal 39 bedrijven (voornamelijk MKB’s) deelnemen. De projectideeën zijn afkomstig van ondernemingen uit de Duits-Nederlandse grensregio en zijn grensoverschrijdend van karakter.

Het ligt in de bedoeling om een deel van de succesvolle haalbaarheidsstudies voort te zetten in de tweede fase van FOOD2020, waarvoor al een aanvraag is gedaan. Hier een selectie:

PEF treatment of algae – eAlgae

Het Duitse Elea Vertriebs- und Vermarktungsgesellschaft uit de deelstaat Niedersachsen werkt samen met de Nederlandse algenproducent Algae Holland aan methoden om PEF (Pulsed Electric Field) techniek toe te passen bij de productie van microalgen. Enerzijds wordt de techniek ingezet om de groei van algen te stimuleren, anderzijds om de waardevolle interne bestanddelen, zoals aminozuren of kleurstoffen, beter te kunnen extraheren. In het kader van de haalbaarheidsstudie wordt gekeken naar mogelijkheden om PEF te integreren in de productie van algen. Daarnaast heeft men met tests kunnen aantonen dat de algencellen met behulp van PEF kunnen worden opengebroken en dat er onder meer een hogere concentratie kleurstoffen na extractie werd bereikt.

(Door)ontwikkeling van de CollEGGtor

Livestock Robotics uit Wageningen gaat door met het ontwikkelen van een robot die boeren helpt bij het rapen van grondeieren. Grondeieren vormen slechts een klein deel van het totale volume aan eieren, maar ze kosten wel veel tijd omdat ze met de hand geraapt moeten worden.  Doel van het onderzoek is het testen van nieuwe concepten en het vaststellen van de praktische toepasbaarheid van de „CollEGGtor“.Dankzij de samenwerking met de Wageningen Universiteit zijn er heel wat ideeën verzameld die binnen twee traineeships, gericht op ontwerp en aansturing, doorontwikkeld zijn tot een concept.

WineFi

Bij het maken van wijn komt heel wat kijken wat betreft strenge controles en correctieve maatregelen. Het verzamelen van data vergt vaak heel veel tijd, waardoor kwaliteitsverliezen niet tijdig worden herkend. Op dit moment investeren wijnmakers nog veel geld in oenologen die de kwaliteit beoordelen. Het Nederlandse FreeSense Solutions BV ontwikkelt in samenwerking met het Duitse ISIS-IC GmbH een sensorsysteem waarmee het gistingsproces en de data recording in realtime kan worden gemonitord. De temperatuur, die een grote invloed heeft op de omzetting van suiker in ethanol, wordt daarbij nauwkeuriger in de gaten gehouden. Testmetingen en technische onderzoeken van de sensor laten zien dat het procedé kan worden toegepast binnen de wijnsector. Kwaliteitsverbetering, lagere kosten en een bruikbare set data zijn de voordelen die dit veelbelovende project biedt.

 • null
  Inzet van nieuwe verwerkingsprocessen
 • null
  Duurzame productie van levensmiddelen
 • null
  Verbeterde arbeidsvoorwaarden
 • null
  Scholing van de medewerkers
 • null
  Behoud van deskundig personeel