Denktanks

FOOD2020 Think Tanks helpen bij het aanpakken van wereldwijde uitdagingen in de voedingsmiddelenindustrie.

Er worden thematische Denktanks ontwikkeld die in kleine groepen in meerdere sessies bij elkaar komen. Ze zijn samengesteld uit meerdere ondernemers van midden klein bedrijven en externe experts op het gebied van kennis en onderzoek. Met behulp van dit creatieve format moeten nieuwe concepten, business cases en uitgangspunten voor de maatschappelijke uitdagingen worden uitgewerkt die de ondernemingen in hun bedrijven kunnen toepassen.

De resultaten kunnen zowel als basis voor nieuwe innovatieprojecten in het kader van FOOD2020 Fase II dienen maar ook als thematische basis voor nieuwe projectconcepten binnen INTERREG VI.

Denktank 1

Business plan

Veel ondernemers of ondernemers in spé lopen met goede ideeën rond, maar komen vaak niet tot realisatie van hun idee. Om hen op weg te helpen is INNOBites opgezet. De bedoeling is om deze ondernemers te helpen met kennis en andere invalshoeken van hun idee/product (kennis), maar ook om hen in contact te brengen met potentiele samenwerkingspartners of producenten (netwerk). Waarbij hun idee/product verder te helpen met mogelijke subsidie en financiering (kapitaal).

 • Doelgroep (speciale Branche / Funktie)
  MKB ondernemers in de cross-over tussen agrofood en High Tech industrie.
 • Agenda 1ste bijeenkomst – Pressure cooker
  Tijdens een open workshop worden in versnellingstafels meerdere, door ondernemers ingebrachte agrofood thema’s behandeld met als doel om tot een potentierijke business case te komen.
 • Agenda 2de bijeenkomst – Intervisies
  Tijdens drie intervisie-bijeenkomsten krijgen de ondernemers aan de hand van het Business Model Canvas van Alexander Osterwalder begeleiding en een pitchtraining van experts om tot het juiste business model te komen. Gedurende de tussenliggende periode wordt hen één of meerdere mentoren/experts toegewezen waar zij hun voortgang en business plan kunnen evalueren
 • Agenda 3de bijeenkomst – Boiling point
  Tijdens een high-end event krijgen de ondernemers een podium om hun business model te pitchen aan ondernemers, investeerders en andere stakeholders.

Denktank 2

Circulaire economie (circular economy)

Vandaag de dag verspillen we in Nederland zo’n 1,3 miljard kilo voedsel per jaar. De productie- en verwerkingsindustrie is verantwoordelijk voor 5% van die hoeveelheid. We verwachten dat er in 2050 ongeveer 9 miljard mensen op onze planeet leven. Die moeten allemaal eten. Daarom moeten we zorgvuldiger omgaan met wat we weggooien. Het is bewezen dat we van afvalstromen kunnen omvormen tot winstbronnen als we voor deze afvalstromen een andere bestemming vinden. Vanwege de verwachte stijging van de wereldbevolking zouden bedrijven verantwoordelijker moeten omgaan met wat ze weggooien. Daarom willen we verwerkings- en productiebedrijven samenbrengen. Om na te denken over nieuwe zaken ideeën en over hun afstromen. Om hen te helpen om duurzamer en winstgevender te zijn. En om die 5% afval op te lossen die door dit soort bedrijven worden veroorzaakt.

 • Doelgroep (specifieke branche / functie)
  Productie en verwerkingsbedrijven in de levensmiddelenbranche (vooral midden- en kleinbedrijf in de projectregio) die geïnteresseerd zijn informatie over hoe men meer opbrengstenkan halen uit de afvalstromen. En over de mogelijkheden binnen de circulaire economie.
 • Agenda 1ste bijeenkomst
  Peer to peer society
  →  Introductie tot een circulaire economie
  →  Hoe kunnen we een circulaire economie vormen terwijl het systeem helemaal gericht is op groei?
  →  Design Thinking: hoe kun je je product meer circulair maken (introductie + huiswerk)
 • Agenda 2de bijeenkomst
  →  Design Thinking
  →  Welke bedrijfsmodellen zijn met een circulaire economie mogelijk?
  →  Werken aan de overgang naar een circulaire economie
  →  Gastsprekers Tjeerd Veenhoven en Avebe
  → aanpassing bedrijfsmodel naar circulaire economie
 • Agenda 3de bijeenkomst
  →  presenteren aanpassingen bedrijfsmodel
  →  Gastspreker: Vivera
  →  Succesverhalen circulaire economie in de voedingsmiddelenindustrie

Denktank 3

Alternatieve eiwitbronnen

Onder andere door contacten van Universiteiten Vechta en Göttingen met het Nederlandse netwerk ‘The Protein Cluster (TPC)’ is duidelijk geworden dat Nederlandse en Duitse bedrijven en instellingen veel aan elkaar kunnen hebben. Nederland lijkt voorop te lopen als het gaat om de ontwikkeling van nieuwe voedingsmiddelen met alternatief eiwit. De vraag daarna is in Duitsland verhoudingsgewijs groter dan in Nederland. Duitsland heeft veel kennis te bieden als het gaat om procestechnologie en ook wat betreft productie van uitgangsmateriaal is de potentie groot. Het creëren van nieuwe, innovatieve, grensoverschrijdende, slimme ketensamenwerkingsverbanden die nieuwe producten bieden (zowel food en feed).
De denktank stimuleert ketensamenwerking in de ontwikkeling. Dit moet leiden tot met name een versnelde time-to-market van nieuwe/innovatieve consumentenproducten, concepten en eiwitketens. Daarvoor is een samenspel nodig van telers (eventueel ondersteund door veredelaars), verwerkers (drogen, malen toasten, extruderen etc. etc.), productontwikkelaars, voedingsmiddelenfabrikanten en handelspartijen. Belangrijk onderdeel van de bijeenkomsten is het creëren van nieuwe en gezonde business cases/verdienmodellen (nationaal en internationaal), waardoor ook andere ondernemers worden gestimuleerd dit voorbeeld te volgen.

 • Doelgroep (specifieke branche / functie)
  MKB uit het INTERREG VA Deutschland-Nederland gebied. Eiwitproducenten en -verwerkers verderop uit de keten (toosten, vermalen, drogen, verpulveren etc.) en toeleveranciers zoals machinebouwers en verpakkingsdeskundigen.
 • Agenda 1. Bijeenkomst
  →  Kick off, trends, selectie van mogelijke concepten, actielijnen.
  →  Resultaat: aantal mogelijke concepten inclusief geïnteresseerde bedrijven.
  →  Huiswerk: bedrijven werken propositie verder uit.
 • Agenda 2. Bijeenkomst
  →  Uitwerken individuele concepten met behulp van deskundigen
  →  Huiswerk: bedrijven zetten puntje op de i.
 • Agenda 3. Bijeenkomst
  →  Wrap up, kennisdelen door middel van bespreken van resultaten.

Denktank 4

FooDigital · digitale uitdagingen van de foodsector

De Denktank FooDigital houdt zich bezig met digitale transformatie (Industrie 4.0) en de gevolgen daarvan voor de levensmiddelensector. De Denktank is bedoeld om, samen met de bedrijven in de foodsector, uit te zoeken waar de uitdagingen liggen en uit te vinden hoe de kansen die de digitale transformatie biedt optimaal kunnen worden benut voor Nederlandse en Duitse bedrijven. Het draait daarbij om de beantwoording van de volgende vragen:

 • icon

  Welke effecten heeft de Digitalisering /Industrie 4.0 op de food industry?

 • icon

  Waar staan bedrijven als het gaat om digitale transformatie?

 • icon

  Welke kansen ontstaan er voor bedrijven die hun processen willen optimaliseren en nieuwe markten ontsluiten?

 • icon

  Hoe kan die potentie zo goed mogelijk worden ontsloten door middel van grensoverschrijdende samenwerking?

Doel is om de behoeften van bedrijven zo goed mogelijk in kaart te brengen en hierop in te spelen. Dat levert input op voor innovaties, die vervolgens in grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten vorm kunnen krijgen.
 • Doelgroep (specifieke branche / functie)
  Kerndoelgroep voor de Denktank zijn Nederlandse en Duitse producenten in de voedingsmiddelensector die een van de volgende functies bekleden: Management, kwaliteitsbeheer, ontwikkeling, productie. Bij het concept zijn ook partners uit de sectoren machine- en installatiebouw, IT-systeemaanbieders en wetenschap betrokken om te komen tot een vruchtbare uitwisseling tussen de verschillende aanjagers. De bedoeling is om binnen de Denktank een vast team te vormen (core team) met leden uit bovengenoemde doelgroep dat zich bezighoudt met praktijkgerichte oplossingen voor hun eigen bedrijf en de sector als geheel.
 • Denktank
  Voorwerk: desk research, interview experts uit de regio, enquêtes Die aanpak zorgt dat behoeften en mogelijke aandachtspunten in kaart worden gebracht en maakt dat bedrijven rechtstreeks betrokken en gemotiveerd worden. Daarnaast kunnen de resultaten uit het voorwerk gebruikt worden voor communicatiedoeleinden. Agenda 1ste bijeenkomst:
  →  Verslag opgedane ervaringen, gedigitaliseerd ondernemen – kansen en mogelijkheden van digitalisering
  →  Elevator pitch
  →  Ad-hoc enquête over de ervaringen met digitalisering en de eisen vanuit de praktijk
  →  Presentatie en bespreking van de resultaten van de behoefteanalyse en de ad-hoc enquête
  →  Content om mee te nemen naar de tweede bijeenkomst
 • Agenda 2de bijeenkomst
  →  Vak presentatie
  →  Verslag opgedane ervaringen
  →  Kernthema’s, waar is behoefte aan, projecten
  →  World Café – “Samen uitdagingen herkennen – samen oplossingen vinden”
  →  Discussie en content om mee te nemen naar de derde bijeenkomst
 • Agenda 3de bijeenkomst
  Voorwerk: Concretisering van projectideeën, samenbrengen van partners, input voor eerste haalbaarheidsstudies.
  →  Vakpresentatie
  →  Verslag opgedane ervaringen
  →  Presentatie projectideeën/haalbaarheidsstudie
  →  Matchmaking NL/DE
  →  Voorstellen voor aanpak van overkoepelende thema’s (bijv. Kwalificering 4.0) bespreken en concreet maken

Denktank 5

Reduction

Hoe kun je als bedrijf reageren op het probleem van te veel suiker, zout en vet? Vooral indien de huidige politieke druk sterk stijgt en de handel ook steeds meer resultaten wil zien? Welke oude en nieuwe reductiemethoden zijn er? Welke werken echt? En hoe worden deze producten door de klant geaccepteerd? Deze vragen worden besproken in de FOOD2020 Reduction denktank. Vertegenwoordigers van de voedingsindustrie en de wetenschap werken aan innovatieve oplossingen. De denktank is al begonnen met een workshop op 24 juni en zal nu worden voortgezet in drie verdere sessies. Als u geïnteresseerd bent om deel te nemen, neem dan contact met ons op via info@food2020.eu.