Denktanks

FOOD2020 Think Tanks helpen bij het aanpakken van wereldwijde uitdagingen in de voedingsmiddelenindustrie.

Er worden thematische Denktanks ontwikkeld die in kleine groepen in meerdere sessies bij elkaar komen. Ze zijn samengesteld uit meerdere ondernemers van midden klein bedrijven en externe experts op het gebied van kennis en onderzoek. Met behulp van dit creatieve format moeten nieuwe concepten, business cases en uitgangspunten voor de maatschappelijke uitdagingen worden uitgewerkt die de ondernemingen in hun bedrijven kunnen toepassen.

De resultaten kunnen zowel als basis voor nieuwe innovatieprojecten in het kader van FOOD2020 Fase II dienen maar ook als thematische basis voor nieuwe projectconcepten binnen INTERREG VI.

Denktank 1

Food Value

De Denktanksessies Food Value  zijn ingezet om potentiële businesscases en samenwerkingspartners te inventariseren rondom verwaarding van reststromen. Tijdens de eerste Denktanksessie, eind 2019, zijn de reststromen verkend, inclusief de toepassingen ervan. In de tweede Denktanksessie (februari 2020) werd er verder gefocust op twee hoofdproducten: ui en prei. Twee voedselverwerkende bedrijven, Bodec B.V. en Biorefinery Solutions B.V., presenteerden hun visie op de toepassingen.

De Denktank Food Value wordt gerund in nauwe aansluiting met het programma Voedselwaarde van de Nederlandse regionale ontwikkelmaatschappijen  tegen voedselverspilling in samenwerking met “Top-Zuid”, een samenwerkingsverband van vier telerscoöperaties in Limburg. In dit programma worden nieuwe toepassingen van reststromen uit het primaire proces van groente- en fruitproductie onderzocht, die in andere delen van de voedselketen (onder andere voedselverwerkende bedrijven) uitgevoerd kunnen worden. Het programma wil bijdragen aan de landelijke doelstelling van 50% voedselverspilling in 2030. Zie ook hier

Contactpersonen zijn Chantal Dietvorst van BOM (cdietvorst@bom.nl, +31 (0)6 10 79 43 10) en Frans Broeders van LIOF (frans.broeders@liof.nl, +31 (0) 43 328 02 80).

Denktank 2

Circulaire economie (circular economy)

Vandaag de dag verspillen we in Nederland zo’n 1,3 miljard kilo voedsel per jaar. De productie- en verwerkingsindustrie is verantwoordelijk voor 5% van die hoeveelheid. We verwachten dat er in 2050 ongeveer 9 miljard mensen op onze planeet leven. Die moeten allemaal eten. Daarom moeten we zorgvuldiger omgaan met wat we weggooien. Het is bewezen dat we van afvalstromen kunnen omvormen tot winstbronnen als we voor deze afvalstromen een andere bestemming vinden. Vanwege de verwachte stijging van de wereldbevolking zouden bedrijven verantwoordelijker moeten omgaan met wat ze weggooien. Daarom willen we verwerkings- en productiebedrijven samenbrengen. Om na te denken over nieuwe zaken ideeën en over hun afstromen. Om hen te helpen om duurzamer en winstgevender te zijn. En om die 5% afval op te lossen die door dit soort bedrijven worden veroorzaakt.

 

 

 • Doelgroep (specifieke branche / functie)
  Productie en verwerkingsbedrijven in de levensmiddelenbranche (vooral midden- en kleinbedrijf in de projectregio) die geïnteresseerd zijn informatie over hoe men meer opbrengstenkan halen uit de afvalstromen. En over de mogelijkheden binnen de circulaire economie.
 • Agenda 1ste bijeenkomst
  Peer to peer society
  →  Introductie tot een circulaire economie
  →  Hoe kunnen we een circulaire economie vormen terwijl het systeem helemaal gericht is op groei?
  →  Design Thinking: hoe kun je je product meer circulair maken (introductie + huiswerk)
 • Agenda 2de bijeenkomst
  →  Design Thinking
  →  Welke bedrijfsmodellen zijn met een circulaire economie mogelijk?
  →  Werken aan de overgang naar een circulaire economie
  →  Gastsprekers Tjeerd Veenhoven en Avebe
  → aanpassing bedrijfsmodel naar circulaire economie
 • Agenda 3de bijeenkomst
  →  presenteren aanpassingen bedrijfsmodel
  →  Gastspreker: Vivera
  →  Succesverhalen circulaire economie in de voedingsmiddelenindustrie

Contactpersoon is Mirjam de Vreden van TCNN (MirjamdeVreden@tcnn.nl, +31 6 21 55 20 18).

Denktank 3

Alternatieve eiwitbronnen

Onder andere door contacten van Universiteiten Vechta en Göttingen met het Nederlandse netwerk ‘The Protein Cluster (TPC)’ is duidelijk geworden dat Nederlandse en Duitse bedrijven en instellingen veel aan elkaar kunnen hebben. Nederland lijkt voorop te lopen als het gaat om de ontwikkeling van nieuwe voedingsmiddelen met alternatief eiwit. De vraag daarna is in Duitsland verhoudingsgewijs groter dan in Nederland. Duitsland heeft veel kennis te bieden als het gaat om procestechnologie en ook wat betreft productie van uitgangsmateriaal is de potentie groot. Het creëren van nieuwe, innovatieve, grensoverschrijdende, slimme ketensamenwerkingsverbanden die nieuwe producten bieden (zowel food en feed).
De denktank stimuleert ketensamenwerking in de ontwikkeling. Dit moet leiden tot met name een versnelde time-to-market van nieuwe/innovatieve consumentenproducten, concepten en eiwitketens. Daarvoor is een samenspel nodig van telers (eventueel ondersteund door veredelaars), verwerkers (drogen, malen toasten, extruderen etc. etc.), productontwikkelaars, voedingsmiddelenfabrikanten en handelspartijen. Belangrijk onderdeel van de bijeenkomsten is het creëren van nieuwe en gezonde business cases/verdienmodellen (nationaal en internationaal), waardoor ook andere ondernemers worden gestimuleerd dit voorbeeld te volgen.

 • Doelgroep (specifieke branche / functie)
  MKB uit het INTERREG VA Deutschland-Nederland gebied. Eiwitproducenten en -verwerkers verderop uit de keten (toosten, vermalen, drogen, verpulveren etc.) en toeleveranciers zoals machinebouwers en verpakkingsdeskundigen.
 • Agenda 1. Bijeenkomst
  →  Kick off, trends, selectie van mogelijke concepten, actielijnen.
  →  Resultaat: aantal mogelijke concepten inclusief geïnteresseerde bedrijven.
  →  Huiswerk: bedrijven werken propositie verder uit.
 • Agenda 2. Bijeenkomst
  →  Uitwerken individuele concepten met behulp van deskundigen
  →  Huiswerk: bedrijven zetten puntje op de i.
 • Agenda 3. Bijeenkomst
  →  Wrap up, kennisdelen door middel van bespreken van resultaten.

Contactpersoon is Maaike Büchner van Oost NL (maaike.buchner@oostnl.nl, +31 (0) 88 667 01 00).

Denktank 4

FooDigital · digitale uitdagingen van de foodsector

De Denktank FooDigital houdt zich bezig met digitale transformatie (Industrie 4.0) en de gevolgen daarvan voor de levensmiddelensector. De Denktank is bedoeld om, samen met de bedrijven in de foodsector, uit te zoeken waar de uitdagingen liggen en uit te vinden hoe de kansen die de digitale transformatie biedt optimaal kunnen worden benut voor Nederlandse en Duitse bedrijven. Het draait daarbij om de beantwoording van de volgende vragen:

 • icon

  Welke effecten heeft de Digitalisering /Industrie 4.0 op de food industry?

 • icon

  Waar staan bedrijven als het gaat om digitale transformatie?

 • icon

  Welke kansen ontstaan er voor bedrijven die hun processen willen optimaliseren en nieuwe markten ontsluiten?

 • icon

  Hoe kan die potentie zo goed mogelijk worden ontsloten door middel van grensoverschrijdende samenwerking?

Doel is om de behoeften van bedrijven zo goed mogelijk in kaart te brengen en hierop in te spelen. Dat levert input op voor innovaties, die vervolgens in grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten vorm kunnen krijgen.
 • Doelgroep (specifieke branche / functie)
  Kerndoelgroep voor de Denktank zijn Nederlandse en Duitse producenten in de voedingsmiddelensector die een van de volgende functies bekleden: Management, kwaliteitsbeheer, ontwikkeling, productie. Bij het concept zijn ook partners uit de sectoren machine- en installatiebouw, IT-systeemaanbieders en wetenschap betrokken om te komen tot een vruchtbare uitwisseling tussen de verschillende aanjagers. De bedoeling is om binnen de Denktank een vast team te vormen (core team) met leden uit bovengenoemde doelgroep dat zich bezighoudt met praktijkgerichte oplossingen voor hun eigen bedrijf en de sector als geheel.
 • Denktank
  Voorwerk: desk research, interview experts uit de regio, enquêtes Die aanpak zorgt dat behoeften en mogelijke aandachtspunten in kaart worden gebracht en maakt dat bedrijven rechtstreeks betrokken en gemotiveerd worden. Daarnaast kunnen de resultaten uit het voorwerk gebruikt worden voor communicatiedoeleinden. Agenda 1ste bijeenkomst:
  →  Verslag opgedane ervaringen, gedigitaliseerd ondernemen – kansen en mogelijkheden van digitalisering
  →  Elevator pitch
  →  Ad-hoc enquête over de ervaringen met digitalisering en de eisen vanuit de praktijk
  →  Presentatie en bespreking van de resultaten van de behoefteanalyse en de ad-hoc enquête
  →  Content om mee te nemen naar de tweede bijeenkomst
 • Agenda 2de bijeenkomst
  →  Vak presentatie
  →  Verslag opgedane ervaringen
  →  Kernthema’s, waar is behoefte aan, projecten
  →  World Café – “Samen uitdagingen herkennen – samen oplossingen vinden”
  →  Discussie en content om mee te nemen naar de derde bijeenkomst
 • Agenda 3de bijeenkomst
  Voorwerk: Concretisering van projectideeën, samenbrengen van partners, input voor eerste haalbaarheidsstudies.
  →  Vakpresentatie
  →  Verslag opgedane ervaringen
  →  Presentatie projectideeën/haalbaarheidsstudie
  →  Matchmaking NL/DE
  →  Voorstellen voor aanpak van overkoepelende thema’s (bijv. Kwalificering 4.0) bespreken en concreet maken

Contactpersoon is Sabine Höfel van het Food-Processing Initiative e.V. (Sabine.Hoefel@foodprocessing.de, +49(0)521 98640-22).

Denktank 5

Reduction

Hoe kun je als bedrijf reageren op het probleem van te veel suiker, zout en vet in je product? Vooral indien de politieke druk stijgt en de handel ook steeds meer resultaten wil zien? Welke oude en nieuwe reductiemethoden zijn er? Welke werken echt? En hoe worden deze producten door de klant gewaardeerd? Deze vragen werden besproken in de denktank voor vermindering van suiker, zout en vet met vertegenwoordigers van de voedingsindustrie en de wetenschap. Tevens werden er innovatieve oplossingen ontwikkeld. Tijdens drie sessies in het DIL Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V. werden de deelnemende bedrijven geïnformeerd over reductiestrategieën en werd de NutriScore, die in november 2020 is ingevoerd, aan de hand van veel illustratieve voorbeelden in detail toegelicht. Voor meer informatie, zie het persbericht of neem gerust contact met ons op via info@food2020.eu.

Denktank 6

Insecten als toekomstige voedselbron

GIQS plant momenteel de Denktank over het onderwerp “Insecten als toekomstige voedselbron” voor de tweede helft van 2020. Als opmaat is een workshop gepland, die openstaat voor geïnteresseerde bedrijven. Een aantal deelnemers aan de workshop kunnen aan de drie denktanksessies meedoen. De workshop en de sessies zullen gebaseerd zijn op de verklaring van de FAO dat insecten een oplossing zijn voor het mondiale voedselzekerheid. De specifieke inhoud van de workshop en de denktanksessies zijn flexibel en kunnen worden aangepast aan de belangen van de deelnemende bedrijven. Zo is een vergelijking tussen de huidige omstandigheden in Nederland en Duitsland mogelijk. Ook het thema van de marktontwikkeling zou kunnen worden besproken – hoe de acceptatie door de consument eruit ziet en hoe deze kan worden vergroot. Ook zou besproken kunnen worden hoe de insectenproductie (meer) geautomatiseerd kan worden en of het zinvol is dat de individuele spelers in de waardeketen zich specialiseren. Andere mogelijke onderwerpen zijn de ontwikkeling van een kwaliteitsmanagementsysteem in de productie. Parallel aan het onderwerp insecten als eiwitbron voor de mens, zou men ook kunnen spreken over insecten als dierlijke voedselbron en de uitdagingen daar (bijvoorbeeld goedkeuring op grond van de voederwetgeving). Het doel van de sessies moet zijn om nieuwe bedrijfsmodellen of projectideeën te ontwikkelen voor toekomstige samenwerkingsprojecten met de deelnemende bedrijven.

Contactpersoon is Dr. Tim Mäkelburg van het GIQS e.V. (t.maekelburg@giqs.org, +49 2565 4054 775).

Denktank 7

Innovatiemanagement

Innoveren is nog nooit zo belangrijk geweest als nu. Hoe moet uw bedrijf reageren op innovaties? Hoe zet u een goed functionerend innovatiemanagementsysteem op? Waar moet u over nadenken?

De FOOD2020 Denktank Innovation Management focust zich op de volgende onderwerpen: uw organisatie, doelstellingen van uw bedrijf en team- en leiderschapscultuur binnen uw bedrijf. Doel is leren hoe u succesvolle innovaties in uw bedrijf tot stand kunt brengen. Deskundigen op dit gebied werken met u samen in verschillende sessies. Als u met behulp van deze Denktank uw bedrijf een flinke stap voorwaarts wilt brengen , neem dan contact met ons op via info@food2020.eu.

Contactpersoon is Christian Kircher van DIL Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V. (c.kircher@dil-ev.de, +49 (0)5431 183 287).