LCA in Food

LCA IN FOOD Het thema duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht van consumenten, bedrijfsleven en de overheid. Hulpbronnen worden schaarser, het is steeds moeilijker om aan schone grondstoffen te komen en die worden ook steeds duurder. Tevens zijn consumenten meer bewust bezig met de aanschaf van hun producten. De EU wil de wildgroei aan milieu- en…